Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Panalangin sa umpisa ng araw at gawain.

Preventibo na akto at Aktwal na mga akto

Aklat nang langit
Aklat nang langit

Bolyom 14 – Mayo 27, 1922

Naiisip ko sa aking sarili: ‘Kung ang isang gawa na ginawa sa Kanyang Kalooban ay napakadakila, ilan sa kanila, sayang, hahayaan kong makatakas!’ At ang aking matamis na Hesus, na gumagalaw sa aking loob, ay nagsabi sa akin: ‘Anak ko, mayroon ang preventibong akto at ang aktwal na aksyon. Ang preventibo na pagkilos ay kapag ang kaluluwa, sa unang pagsikat ng araw, ay nag-aayos ng kanyang kalooban sa Akin, at nagpasiya at nagpapatunay na gusto niyang mabuhay at gumana lamang sa Aking Kaloob. Inaasahan niya ang lahat ng kanyang mga kilos at pinadaloy ang lahat sa aking Kalooban. Sa pagpigil na kalooban, ang aking Araw ay sumisikat, ang aking Buhay ay nananatiling nadoble sa lahat ng kanyang mga kilos, na parang sa isang solong gawa; at ito ay bumubuo para sa aktwal na pagkilos. Gayunpaman, ang pag-iwas sa pagkilos ay maaaring malilim – natatakpan ng mga paraan ng tao, ng sariling kalooban, ng pagpapahalaga sa sarili, ng kapabayaan at iba pang mga bagay, na parang mga ulap sa harap ng Araw, na ginagawang hindi gaanong maliwanag ang liwanag nito sa mukha ng lupa.

Sa kabilang banda, ang aktwal na pagkilos ay hindi napapailalim sa mga ulap; sa kabaligtaran, ito ay may kagalingan sa pag-alis ng mga ulap, kung mayroon man, at ito ay gumagawa ng mas maraming araw na sumikat, kung saan ang aking Buhay ay nadoble, na may tulad na liwanag ng liwanag at init upang bumuo ng maraming mga bagong araw, isa pa. maganda kaysa sa iba. Gayunpaman, pareho ang mga ito ay kinakailangan: ang preventibong akto ay nagbibigay ng kamay, nagtatapon at bumubuo ng plano para sa aktwal na aksyon; ang aktwal na kilos ay nagpapanatili at nagpapalawak ng saklaw ng pagpigil.”

Balik sa Homepage

/ 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)