Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Magdasal sa umaga, Good morning Jesus

Panalangin bago magumpisa ang araw-araw na gawain

Bolyom 11

O Hesus ko, matamis na Bilanggo ng pag-ibig, narito ako muli sa Iyo. Iniwan Kita na nagpaalam, at ngayon ay bumalik ako na bumabati ng magandang umaga. Ako ay nananabik na nag-aalab na makita Ka muli sa kulungan ng pag-ibig na ito, upang ibigay sa Iyo ang aking pananabik na pagbati, ang aking magiliw na tibok ng puso, ang aking masigasig na pagnanasa at ang aking buong sarili upang maisalin ang lahat ng aking sarili sa Iyo, at iwanan ang aking sarili sa Iyo sa walang hanggang alaala at pangako ng pagmamahal ko sa Iyo.

Oh aking kaibig-ibig na Sacramento ng pagmamahal, alam mo ba? Habang ako ay naparito upang ibigay sa Iyo ang lahat ng aking sarili, ako ay naparito rin upang tanggapin mula sa Iyo ang lahat ng Iyong sarili. Hindi ako mabubuhay nang walang buhay, kaya gusto ko ang iyo. Ang lahat ay ibinibigay sa nagbibigay ng lahat, hindi ba totoo, O Hesus? Samakatuwid, ngayong araw ay mamahalin ko ang iyong tibok ng puso ng isang madamdaming manliligaw; Hihinga ako sa iyong mga hininga sa paghahanap ng mga kaluluwa; Hangarin ko ang iyong Kaluwalhatian at ang kabutihan ng mga kaluluwa sa iyong hindi masusukat na mga pagnanasa. Ang lahat ng mga tibok ng puso ng mga nilalang ay dadaloy sa loob ng iyong banal na tibok ng puso; aagawin natin silang lahat at ililigtas sila. Hindi namin hahayaang makatakas ang sinuman, sa halaga ng anumang sakripisyo, kahit na dapat kong tiisin ang lahat ng sakit. Kung dapat Mo akong itulak palayo, mas itatapon ko ang aking sarili sa loob Mo, hihiyaw ako nang mas malakas upang magsumamo kasama Mo para sa kaligtasan ng iyong mga anak at mga kapatid.

Oh aking Hesus, aking Buhay at aking Lahat, kung gaano karaming mga bagay ang sinasabi sa akin ng iyong boluntaryong pagkabilanggo! Ngunit ang sagisag na nakikita ko sa Iyong lahat na natatakan ay ang sagisag ng mga kaluluwa, habang ang mga tanikala na ganap na nagbubuklod sa Iyo – napakalakas – ay pag-ibig. Tila ang mga salitang kaluluwa at pag-ibig ay nagpapangiti sa Iyo, nagpapahina sa Iyo at pinipilit kang sumuko sa lahat ng bagay; at ako, na pinag-iisipang mabuti ang mga labis na ito ng iyong pag-ibig, ay palaging nasa harap Mo at kasama Mo, kasama ang aking karaniwang mga pag-iwas: mga kaluluwa at pag-ibig.

Samakatuwid, ngayon nais ko kayong lahat; laging kasama ko sa panalangin, sa trabaho, sa mga kasiyahan at kawalang-kasiyahan, sa pagkain, sa mga hakbang, sa pagtulog – sa lahat ng bagay. Nakatitiyak ako na, dahil hindi ako makakakuha ng anuman sa aking sarili, sa Iyo ay makukuha ko ang lahat; at lahat ng aming gagawin ay magsisilbing paginhawahin ang bawat isa sa Iyong mga pasakit, para matamis ang bawat kapaitan, para bigyan Ka ng kabayaran para sa anumang pagkakasala, para mabayaran Ka sa lahat ng bagay, at magsumamo para sa anumang pagbabago, gaano man kahirap at desperado. Kami ay magsusumamo ng kaunting pagmamahal mula sa bawat puso, upang Ikaw ay maging mas kontento at masaya – hindi ba ito mabuti sa ganitong paraan, O Hesus?

Oh mahal na Bilanggo ng pag-ibig, itali mo ako sa iyong mga tanikala, tatakan mo ako ng iyong pag-ibig. Pakiusap, ipakita mo sa akin ang iyong magandang mukha. O Hesus, kay ganda Mo! Ang iyong blonde na buhok ay nagtitirintas at nagpapabanal sa lahat ng aking mga iniisip; ang iyong mahinahong noo, kahit na sa gitna ng maraming mga insulto, ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan at inilalagay ako sa perpektong kapayapaan, kahit na sa gitna ng mga pinakamalalaking bagyo, ang aking mga pagkukulang sa Iyo, at ang iyong mga pagsakit, na nagdulot sa akin ng aking buhay. Ah, Alam mo ito, ngunit nagpapatuloy ako; Sasabihin ito sa Iyo ng puso ko, dahil mas alam nitong sabihin ito kaysa sa akin. Oh Pag-ibig, ang asul mong mga mata, na kumikinang sa banal na liwanag, tangayin mo ako sa Langit at gawin akong kalimutan ang lupa ngunit, kailan man, sa aking matinding sakit, aking patuloy pa rin ang pagpapatapon. Magmadali, magmadali, oh Hesus. Oo, Ikaw ay maganda, O Hesus; Tila nakikita Kita sa Tabernakulo ng pag-ibig. Ang kagandahan at kamahalan ng iyong mukha ay humahanga sa akin at nakikita ko ang Langit; ang magiliw mong bibig ay bahagyang naglalagay ng maalab nitong mga halik sa bawat sandali. Tinatawag ako ng iyong malumanay na boses at inaanyayahan akong mahalin ang bawat sandali; ang iyong mga tuhod ay umalalay sa akin; ang iyong mga bisig ay yumakap sa akin ng isang hindi malulutas na bigkis, at aking ikikintal ang aking mga nagniningas na mga halik, libo-libo, sa iyong kaibig-ibig na mukha.

Hesus, Hesus, nawa’y maging isa ang atin, isa ang ating pag-ibig, isa ang ating kaligayahan. Huwag mo akong iiwan na mag-isa, dahil ako ay isang wala, at ang wala ay hindi maaaring wala ang lahat. Ipapangako Mo ba sa akin, oh Hesus? Tila sinabi Mong Oo. At ngayon, pagpalain mo ako, pagpalain mo ang lahat; at kasama ng mga anghel, mga santo, ang matamis na Ina at lahat ng mga nilalang, sasabihin ko sa Iyo: ‘Magandang umaga, O Hesus, magandang umaga.’

Balik sa Homepage

/ 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)