Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Anak na Munti ng Banal na Kalooban

Fiat Luisa Piccarreta

Ang pagiging kawalan

Sinabi ni Jesus kay Luisa, “Hangga’t masasabi ko sa iyo ang tungkol sa Aking Kalooban, lagi akong may sasabihin sa iyo, at hindi sapat ang maikling buhay ng pagkatapon o ang buong kawalang-hanggan upang ipaalam sa iyo ang mahabang kuwento ng aking Kataas-taasan kalooban, at upang isa-isahin para sa iyo ang mga dakilang kababalaghan na nilalaman Nito.” — AKLAT NG LANGIT, VOL. 19, MAYO 31, 1926

/ 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)