Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Komento ni Fr. Bobby sa pagsilang ni Hesus

…Para sa atin, manatiling misteryo ito ng ating pananampalataya, at hindi natin pwedeng malaman ang lahat ng mga detalye, dahil hindi tayo saksi at wala ni isa man sa atin ang nakasama at nakakit sa mga sandaling iyon, si Luisa Piccarreta lamang.

Ang kagandahan ng mga pangyayaring ito ay puno ng galak, dahil si Luisa Piccarreta ay ganap na nakibahagi sa galak ng kanyang mga magulang na naputo ng liwanag at saya sa Banal na Kalooban. Ipinakita ni Luisa Piccarreta sa Aklat nang langit kung ano ang kanyang nadarama sa panahon iyon ng kapanganakan ni Hesus.

Ipinakit din ni Hesus sa kanya kong papaano isinilang ang Dakilang Sanggol, ito’y lumabas sa isang liwanag. Ang tanong ko: bakit hindi sa sinapupunan lumabas si Hesus? Paano natin maihambing mga kapatid ang kapanganakan ni Hesus na gaya sa ibang mga batang pinanganak dito sa lupa? Si Hesus ay Dyos na nagkatawang tao, siya’y ipinaglilihi sa Banal na Espiritu, kaya iyan ang kaibahan. Si Hesus ay tunay na tao, ngunit siya rin ay tunay na Dyos. Kaya si Hesus ay liwanag, kaya ang kanyang pinanggalingan ay ang liwanag. Sinabi yan ni Hesus: “Ako ay liwanag ng mundo” (Juan 8:12)

Si San Josè ay nabalot ng Misteryo nasa sulok ng kweba, para bang nawala din siya sa kanya sarili. Ang aking tanong: bakit kaya intinago at hindi pinapaalam kay San Josè ang lahat nang mga himala na nangyayari sa Inang Maria at sa kay Hesus? Ukol sa aking pagmumuni-muni, si San Josè ay may oras na itinakda nang Dyos na himalang espesyal para lamang sa kanya. Hindi sinabi kung ano ba talaga ang kadahilanan.

Nakita din ni Luisa na ang katawang anyo ng Sanggol ay tototong himala, dahil ito ay nababalot ng liwanag na totoong tao at Dyos. Ang presensya ng nang Banal na Trinidad, kung tawagin nating: bilokasyon sa sinapupunan ni Maria, na ang Dyos Ama at ang Banal na Espiritu ay hindi magkahiwalay, na kahit sila’y nasa langit, sa kaparehong sandali, sila’y kasama ni Hesus sa kanyang paglilihi.

Noong si Kristo ay isinilang, ang unang pumanggap sa Banal na Sanggol na ibinigay ng Anghel sa kanyang Ina. Kahit na si Luisa Piccarreta gusto-gusto niya rin mayakap ang Dakilang Sanggol subalit pinagalitan siya ng mga Anghel dahil ang Ina lamang ang nauunang hawakan at mahagkan ang kanyang pinakamamahal na Anak. Pagkatopos noong si Maria mismo ang nagsabi kay Luisa Piccarreta na pwede na niyang hawakang ang Anak ng Dyos na may lalang.

Noong kanyang hinawakan, ang Sanggol ay umiiyak at nagsabi sa kanya kung anong ang kadahilanan. sinabi ni Hesus na ang kanyang pagsilang ay puno ng pagdurusa dahil ang mga tao ay kulang sa pagmamahal sa kanya. Si Luisa Piccarreta naman nagsabi na dapat siyang magsaya na siya’y ipinanganak at nararapat na ipagdiriiwang ang kanyang kapistahan. Kaya nagsimulang umawit si Luisa Piccarreta upang aliwin ang malungkuting Sanggol na umiiyak sa samang loob niyang nararamdaman. 

Sinabi ni Luisa Piccarreta sa Sanggol na dapat siyang matuwa at magsaya, dahil nandiyan naman siya. Kaya ang lungkot ay nagiging masaya dahil silang dalawa ay ngayo’y kumakanta at nagdiriwang.  Balik sa Homepage

/ 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)