Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Ang muling pagkabuhay ng kaluluwa sa Banal na Kalooban

Bolyom 19, Abril 4, 1926
Lahat ng ginagawa ng ating Panginoon sa kaluluwa na nabubuhay sa Banal na Kalooban ay higit sa lahat ng Kanyang ginawa sa Paglikha. Binubuo ng Banal na Kalooban ang kumpletong muling pagkabuhay ng kaluluwa sa Diyos.

Nang matagpuan ko ang aking sarili sa aking karaniwang kalagayan, nadama ko na ang lahat ay nahuhulog sa aking minamahal na Hesus, at ang aking mahinang pag-iisip ay gumala sa pamamagitan ng mga banal na kaalaman; ngunit ang lahat ay katahimikan, sa aking bahagi at sa bahagi ni Jesus, ni nasasabi ko ba ang naintindihan ng isip ko. Pagkatapos, gayunpaman, ipinagpatuloy Niya ang Kanyang pagsasalita, at sinabi sa akin: “Anak ko, lahat ng ginagawa ko sa kaluluwa – oh, nahihigitan nito ang lahat ng ginawa ko sa Paglikha!

Tingnan, ang bawat kaalaman ng aking mga kasakdalan na aking ipinakikita, ang bawat katotohanan na nauukol sa Pagka-Diyos, ay isang bagong langit na aking pinalawak sa loob ng kaluluwa. At sa pagbangon ng kaluluwa sa mga katotohanang nalaman niya upang maging katulad ng kanyang Lumikha, ito ay mga bagong araw na aking nabuo sa loob ng kalawakan ng mga langit na ito.

Ang bawat biyayang Aking ibinubuhos at sa bawat oras na aking binabago ang kanyang pagkakaisa sa Akin, ay mga dagat na inilalagay sa kaluluwa; at siya
pag-ibig at pagsusulatan ang bumubuo sa matamis na ungol ng mga dagat na ito, gayundin ng malalakas na alon na tumataas hanggang sa Langit at dumating upang ilabas ang kanilang mga sarili sa paanan ng banal na trono. Tulad ng ginagawa ng kaluluwa ang kanyang mga birtud, dahil ang katawan ay nag-aambag din sa ehersisyo ng mga ito, ang katawan ay matatawag na maliit patlang ng kaluluwa, kung saan inilalatag ko ang pinakamagagandang mabulaklak na parang, kung saan natutuwa akong lumikha mga bagong bulaklak, halaman at prutas.

Kung paanong ako ay nag-iisang gawa na, pagkatapos na gawin ito ng isang beses, ay tapos na magpakailanman, ang Paglikha ay dapat ding maging isa iisang gawa; at kung paanong sa Paglikha ang aking nag-iisang gawa ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng pagpapanatiling bago, buo at sariwa, gayundin ang aking paglikha sa mga kaluluwa ay tuloy-tuloy – hindi ako tumitigil. Ako ay palaging – palaging nasa akto ng pagbuo ng higit pa magagandang bagay, nakakagulat at mga bagong bagay, maliban kung makakita Ako ng mga kaluluwang nagsasara ng mga pinto sa Akin at umaaresto ang aking patuloy na pagkilos ng paglikha.

Pagkatapos ay nakahanap ako ng isa pang aparato: Ako ay dumarami, pinarami ko ang aking patuloy na pagkilos sa mga kaluluwang patuloy na nakabukas ang mga pintuan, at kasama nila ako ay nalulugod at ipinagpapatuloy ang katungkulan ng Lumikha. Pero alam mo ba kung saan ang tuluy-tuloy kong kilos na ito ay hindi naputol? Sa kaluluwang nabubuhay sa aking Kalooban. Ah, oo, sa kanya ko lang magagawa, malaya, anuman ang gusto ko, dahil ang Kalooban ko, na nilalaman ng kaluluwa, inihahanda ko siya para matanggap Ko ang aking Gawain (Fiat) na lumabas sa Paglikha. Kaya, ang Aking Kalooban, na tinataglay ng kaluluwa, at Yaong Aking Mismo ay iniingatan, iunat ang mga kamay sa isa’t isa, halikan ang isa’t isa, at bumuo ng pinakadakila mga tanda. Samakatuwid, maging laging matulungin, at hayaan ang iyong paglipad ay palaging nasa Aking Kalooban.”

Pagkatapos nito, iniisip ko ang tungkol sa Pagkabuhay na Mag-uli ng Ating Panginoon, at, sa muling pagbabalik, idinagdag Niya: “Aking anak, natapos ang aking Pagkabuhay na Mag-uli, tinatakan at ibinalik sa Akin ang lahat ng karangalan; Tinawag ito sa buhay lahat ng aking mga gawa, na ginawa ko sa kurso ng aking Buhay sa lupa, at nabuo ang binhi ng muling pagkabuhay ng mga kaluluwa, at maging ng mga katawan, sa Pangkalahatang Paghuhukom. Kaya, kung wala ang aking Muling Pagkabuhay, aking Ang pagtubos ay hindi pa kumpleto, at ang aking pinakamagagandang mga gawa ay nailibing na. Ang pareho para sa kaluluwa: kung hindi siya muling bumangon sa aking Kalooban, lahat ng kanyang mga gawa ay mananatili hindi kumpleto. At kung ang lamig para sa mga banal na bagay ay gumagapang sa kanya, kung ang mga hilig ay umaapi sa kanya at mga bisyo
paniniil sa kanya, ang mga ito ang bubuo ng libingan kung saan siya ililibing, dahil, dahil ang Buhay ng Aking Kalooban ay nawawala, ang isa na nagpapabangon muli ng banal na apoy ay mawawala; ang isa na, sa isang suntok, pumapatay ng lahat ng mga hilig at nagpapabangon muli ng lahat ng mga birtud, ay mawawala. Ang Aking Kalooban ay higit pa sa araw na nilalampasan ang lahat, ginagawa ang lahat, ginagawang liwanag ang lahat, at bumubuo ng ganap muling pagkabuhay ng kaluluwa sa Diyos.”

Balik sa Homepage

5.0 / 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)