Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Ang liwanag ng Banal sa Kalooban

Ang tirahan ng mga kaluluwa ay nasa liwanag

Bolyom 29
J.M.J.

Sa Banal na Kalooban ng Dyos! Deo gratias
Pebrero 13, 1931

Pagkatapos, iniisip ko ang lahat ng sinabi sa akin ng aking matamis na Hesus; at inulit ng aking minamahal na Mabuti: “Naku anak, ang sangkap ng Ating Banal na Nilalang ay isang kalawakan ng pinaka dalisay na Liwanag, na nagbubunga ng kalawakan ng Pag-ibig. Ang Liwanag na ito ay nagtataglay ng lahat ng mga kalakal, lahat ng kagalakan, walang katapusang kaligayahan, hindi mailalarawan na kagandahan. Ang Liwanag na ito namumuhunan lahat, nakikita ang lahat, nakapaloob ang lahat; para Dito, walang kasalukuyan o hinaharap, kundi isang solo Kumilos, palaging sa pagkilos, na nagbubunga ng napakaraming epekto na pupunuin ang Langit at lupa. Ngayon, ang kalawakan ng Pag-ibig, na ito, ang Ating Liwanag, ay nagbubunga, ginagawang mahalin kayo ang Ating Pagiging Tao at lahat ng lumalabas sa Amin, na may ganitong bilang ng pag-ibig upang gawin Kami’y totoo at perpektong Nagma-mahal. Kaya, wala kaming magagawa kundi ang magmahal at magbigay ng pagmamahal at humingi ng pag-ibig. Ngayon, para sa isang nabubuhay sa Aming Kalooban, ang Aming Liwanag at Aming Pag-ibig ay umaalingawngaw sa nilalang at binago siyang liwanag at pagmamahal. Ngayon, anong kaligayahan ang Amin sa pagbuo ng Aming mga uri at halimbawa mula sa gawa ng Aming malikhain mga kamay! Samakatuwid, maging matulungin, at hayaan ang iyong buhay na mabuo ng walang iba kundi liwanag at pag-ibig kung gusto mo pasayahin ang iyong mahal na Hesus.”

Balik sa Homepage

5.0 / 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)