Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Ang burol ni Luisa Piccarreta

Ang burol ng isang banal

Noong Nobyembre 6, 2017 pumanaw si G. Umberto Lotito. Ipinanganak siya sa Corato, noong Enero 19, 1927. Siya ay isang cabinetmaker at isang saksi sa mga araw ng paghahanda ng libing ni Luisa.

Ang kanyang buhay na patotoo ay tungkol sa isang batang lalaki, dalawampung taong gulang lamang, na may malaking pagpapahalaga kay Luisa mula pa noong kanyang pagkabata.

Ang mga unang pagpupulong kay Luisa Piccarreta, ay nagsimula noong panahong si G. Umberto at ang kanyang mga kapatid ay mga lalaki sa altar, sa Parokya ng San Giuseppe sa Corato. Kasama ang kura paroko na si Fr. Pasquale De Palma, madalas nilang dinadala si Kristo sa Eukaristiya kay Luisa Piccarreta sa kanyang tahanan sa Via Maddalena, 20, kung saan namatay ang Lingkod ng Diyos. Ang pagpasok ni Umberto sa bahay na iyon ay parang pagpasok sa isang dambana. Sa Corato, napakaraming pambihirang balita tungkol kay Luisa ang kumakalat, kaya’t ang mga maliliit na lalaki sa altar ay na-uusisa na makita ang babaeng pinag-uusapan ng mga tao. Malaki ang paggalang ng mga magulang ni Umberto kay Luisa; nang dumaan ang kanyang ama malapit sa tahanan ni Luisa, naalala ni Umberto na, bilang tanda ng pagpipitagan, itinaas niya ang kanyang sombrero, at, kung siya ay nagsasalita nang mas masigla, ay ibinababa ang kanyang tono ng boses. Nagbigay inspirasyon si Luisa ng maraming kasagrado sa paligid niya.

Ngunit ang alaala at ang pinakamahalagang patotoo na itinago ni Umberto kay Luisa (na nakolekta sa mga patotoo ng proseso ng beatipikasyon ng diyosesis) ay nauugnay sa araw ng kanyang kamatayan, noong Marso 4, 1947. Mabilis na kumalat ang balita sa buong lungsod bilang isang iglap.

Sa araw ding iyon ay tinawag si Umberto kasama ang kanyang ama ng mga kamag-anak ni Luisa para sa pagtatayo ng kabaong. Kasama ang kanyang ama, pumunta siya sa bahay sa via Maddalena, upang gumawa ng mga hakbang para sa kabaong at sa isang karton ay ginawa nila ang forma, dahil si Luisa ay nanatili sa kanyang higaan na mahigpit na nakaupo.

Pagkatapos ay pumunta sila sa kanilang karpintero, upang simulan ang pagpapagawa ng kabaong; ang gawaing iyon ay nagsagawa sa kanila ng halos apat na araw at apat na gabi. Ang kabaong na idinisenyo ng kanyang ama, ay may malaking “Sa” na hugis na may dalawang gilid na puso at isang takip ng salamin. Ito ay panloob na puno ng puting satin, na may pare-parehong kurdon at ginintuang mga butones, na nagbigay ng selyo ng kagandahan dito. Ang mga baso ay inilagay sa paraang maaaring pagmasdan ng mga tao ang kanyang katawan mula sa lahat ng dako.

Matapos panoorin ang bangkay ni Luisa, noong ika-7 ng Marso sa bandang 9:30 ng umaga, dinala nila ang kabaong sa bahay ni Luisa na puno ng mga tao at naghihintay para sa kanyang libing sa alas-10 ng umaga. Pagdating nila, maraming mga kamag-anak at mga deboto, kaya inutusan ng Commissioner ng pulisya, na linisin ang silid upang mailagay ang kabaong at pagkatapos ay ituloy ang pag-aayos ng bangkay ni Luisa. Nalinis ang silid at iilan na lamang ang natira sa mga kamag-anak.

Si Umberto at ang kanyang ama ay lumapit sa higaan ni Luisa upang kunin siya at ilagay sa kabaong. Kinuha siya ni Umberto sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa likod ng kanyang balikat, at inilagay ang isa pang kamay sa ilalim ng kanyang balakang; kinuha ng kanyang ama ang kanyang mga paa. Sa aktong ilalagay niya ito sa kabaong, habang binawi ni Umberto ang kanang braso na nasa ilalim ng kanyang balakang, nanlamig ang mga paa niya. Bumuhos ang dugo sa bibig ni Luisa, na may amoy ng pagkabulok. Dumihan ng dugo ang manggas ng damit ni Umberto, ang kanang kamay, at ang puting scapular kasama ang maliit na krus na inilagay sa katawan ni Luisa.

Ang panghihinayang mga kwento na ito ay nag-iwan sa kanya, saglit, natulala. Agad naman siyang inutusan ng kanyang ama na tanggalin ang kanyang damit. Ngunit nang tuluyan niyang tanggalin ang kanyang braso, sa labis na pagkagulat, napagtanto niyang nawala na ang dugo sa manggas ng kanyang damit, pati na rin sa scapular ni Luisa at sa kanyang damit.

Noon pa man ay itinuturing ni Umberto ang pangyayaring iyon bilang tanda ng kasalanan ni Luisa sa kanya. Lahat ay posible para sa mga banal. At kaya, inilagay ni Umberto at ng kanyang ama si Luisa sa kabaong at nagpatuloy sa prusisyon ng libing.

Bukod dito, madalas ikwento ni Umberto ang libing, lalo na ang prusisyon na, mula sa bahay ni Luisa sa Via Maddalena, tumakbo sa mga kalye ng Corato mula doon sa Inang Simbahan para sa pagdiriwang ng Banal na Misa.

Ang libing, dahil sa malaking pagdagsa ng mga klerigo, madre at mga tao, ay isang tunay na tagumpay. Sa buong daan, si Umberto at ang kanyang mga kapatid, ay laging malapit sa apat na gilid ng kabaong ni Luisa (tingnan ang larawan). Hawak nila ang mga tinidor na karaniwang ginagamit sa prusisyon ng mga Banal na Misteryo tuwing Biyernes Santo kapag sila ay huminto. Ang mga tinidor na iyon noong nakaraan ay ginagamit din upang magbigay ng sukli sa mga nagdadala ng kabaong sa kanilang mga balikat, sa pamamagitan ng sentro ng lungsod, hanggang sa Inang Simbahan, at pagkatapos ng misa ng libing, maging hanggang sa Via Andria, kung saan huminto ang lahat ng libing sa sabihin ang huling paalam sa namatay.

Isa pang saksi sa buhay at kamatayan ni Luisa ang pumasok sa Langit. Ang Munting Anak ng Banal na Kalooban ay tiyak na naghihintay para sa lahat ng mga nakilala siya, ay natuklasan kung paano talagang ginagamit ng Panginoon ang mapagkumbaba at simpleng mga kaluluwa upang ipakita ang walang hangganang karagatan ng Kanyang pagmamahal.

Sumalangit nawa!

Fiat!

don Marco

Balik sa Homepage

5.0 / 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)