Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Ang apoy ng Banal na Pag-ibig ang nagpapatakbo ng kaluluwa

Ang pag-ibig ang nagpapalipad ng kaluluwa patungo sa Diyos

Bolyom 6 – Nobyembre 1, 1903
Tanging ang apoy ng Banal na Pag-ibig ang nagpapatakbo ng kaluluwa at lumilipad patungo sa Diyos

Sa pagpapatuloy ng aking karaniwang kalagayan, natagpuan ko ang aking sarili na wala sa aking isip at nakikita ang aking sarili bilang isang maliit banka; lahat ako ay namangha nang makita ang aking sarili na nabawasan sa ganoong anyo.

Mga alon, sa sandaling ito, ang aking kaibig-ibig na Hesus ay dumating at sinabi sa akin: “Anak ko, ang buhay ng tao ay parang singaw, at parang singaw, apoy lang ang gumagawa nito lumakad at hanggang sa ang apoy ay buhay at marami ang tumatakbo nang mas mabilis, at kung ito ay maliit ito ay lumalakad ng mabagal na hakbang at kung ito ay mapatay ay mananatiling tahimik, kaya ang kaluluwa, kung ang apoy ng pag-ibig ng Diyos ay malakas, upang sabihin na ito ay lumilipad sa itaas ng lahat ng bagay sa lupa at na ito ay palaging tumatakbo at lumilipad sa gitna nito na ang Diyos;

kung noon ay maliit, masasabing hirap itong maglakad, gumagapang at maputik sa lahat ano ang lupa; kung ito ay mapatay, ito ay nananatiling tahimik, na walang buhay ng Diyos sa sarili, na parang patay sa lahat ng ito na banal.

Anak ko, kapag hindi ginagawa ng kaluluwa ang lahat ng kanyang mga aksyon para sa ibang layunin kaysa sa kanyang sarili na ang pag-ibig sa akin at walang ibang gantimpala para sa kanyang gawain ay nagnanais na ang aking pag-ibig lamang, palagi siyang naglalakad sa araw, hindi gabi para sa kanya, sa katunayan siya ay naglalakad sa parehong araw, na halos pinalilibutan ito ng singaw upang makalakad ito sa loob ng sarili nito, na ginagawang tamasahin ang lahat ng kapunuan ng liwanag; hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang sariling mga aksyon ay nagsisilbing liwanag para sa kanyang landas at nagpapataas sa kanila
laging bagong liwanag.”

Bumalik sa Homepage

/ 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)